Núi Thành bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân

                                                                                                                VĂN PHIN |

(QNO) - Đến nay, các xã cánh bắc huyện Núi Thành gồm Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Tiến... đã thu hoạch trên 30ha lúa, năng suất bước đầu đạt trên 55 tạ/ha, xấp xỉ năng suất vụ đông xuân trước. Vụ đông xuân 2013 - 2014, toàn huyện Núi Thành sản xuất 4.233ha lúa, trong đó lúa không chủ động nước 928ha đang thời kỳ trổ rộ và chín; lúa chủ động nước 3.305ha đang trổ chín gặp thời tiết nắng ấm, nước tưới đảm bảo, ít sâu bệnh và chuột gây hại nên lúa có khả năng được mùa.

                                                                                                                VĂN PHIN