Phát huy vai trò của Hội Nông dân

|

Toàn tỉnh đang đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) và nông dân chính là nòng cốt của phong trào này. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền, hỗ trợ để nông dân có thể hoàn thành tốt vai trò chủ đạo của mình…

alt
Nông dân đang giữ vai trò quan trọng trong phong trào xây dựng NTM hiện nay. Ảnh: MINH ĐỨC

Theo ông Vũ Văn Thẩm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Quảng Nam là tỉnh nông nghiệp, vì vậy việc phát triển nông nghiệp nông thôn là hết sức cần thiết. Khi phát động phong trào xây dựng NTM, nông dân chính là nòng cốt, đóng vai trò chủ đạo trong phong trào này nên cần các cơ chế hỗ trợ để phát triển. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã nỗ lực hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế với nhiều chương trình khác nhau như hỗ trợ vốn giúp nông dân mở rộng kinh doanh, đẩy mạnh liên kết “4 nhà” để tạo điều kiện phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, từng bước mở ra một số dịch vụ. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo nghề cũng được Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh nhằm đảm bảo đội ngũ kế cận năng động, nhạy bén với xu thế mới…

Để cụ thể hóa chương trình hành động của Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã giao chỉ tiêu thi đua cho các huyện, thành hội trong việc tham gia làm mới đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Cạnh đó, mỗi xã được chọn thực hiện thí điểm mô hình này đều được giao chỉ tiêu xây dựng gia đình nông dân văn hóa và tổ chức vận động ít nhất 25% số hộ chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. 

Để làm tốt công tác tuyên truyền, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát hành bản tin nông dân - nông thôn hằng tháng đến 100% huyện, thành, cơ sở và chi hội. Đồng thời, lồng ghép những nội dung liên quan đến xây dựng NTM vào các câu hỏi trong hội thi “Nhà nông đua tài” hay các cuộc thi khác. Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức ký kết kế hoạch liên tịch với Sở NN&PTNT về triển khai chương trình hành động giữa 2 đơn vị trong năm 2012, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2012-2015 nhằm tạo mối quan hệ liên minh công - nông, góp phần xây dựng NTM.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 13 lớp tập huấn cho hơn 840 cán bộ cơ sở xoay quanh những nội dung liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM. Thời gian qua, các cấp hội đã triển khai nhiều đợt ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; vận động hội viên tự chặt phá cây cối, tháo dỡ các vật kiến trúc xây dựng lấn chiếm hành lang những công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn. Trong 9 tháng đầu năm 2012, các cấp hội đã phối hợp với một số ngành, đoàn thể vận động hội viên đóng góp hàng chục tỷ đồng và 45 nghìn ngày công để duy tu, bảo dưỡng, làm mới hơn 250km giao thông nông thôn; tu bổ, nạo vét gần 100km kênh mương nội đồng; sửa chữa 32 cầu cống, đập bổi đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng…“Nông dân là chủ thể trong phong trào xây dựng NTM thì Hội Nông dân phải cố gắng để hoàn thành vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc định hướng, hỗ trợ cho họ để cùng nhau phát triển. Nông dân mạnh thì phong trào hội mạnh, mà khi phong trào đã mạnh thì tin chắc công cuộc xây dựng NTM có thể đạt được kết quả như mong muốn” - ông Vũ Văn Thẩm nói.

NGUYỄN DƯƠNG