Phát triển làng nghề từ mô hình hợp tác xã

 NGUYỄN DƯƠNG |

Mô hình kinh tế hợp tác xã (HTX) đang dần khẳng định vai trò của mình trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm của các làng nghề.

Hiện nay, sản phẩm hàng hóa tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn được tạo ra chủ yếu bởi thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể là các tổ hợp tác, hợp tác xã. Theo số liệu điều tra của Liên minh HTX tỉnh, trong số 950 hộ làm nghề tại 128 thôn của 54 xã trên địa bàn tỉnh, có đến 747 hộ (chiếm 78,6%) kiến nghị được hỗ trợ về việc quảng bá sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ, ổn định các sản phẩm làng nghề. “Tình trạng chung là các cơ sở sản xuất làng nghề đều chủ yếu sản xuất bằng thủ công, máy móc, thiết bị cũ kỹ... Những sản phẩm của làng nghề sẽ khó lòng cạnh tranh được với các sản phẩm do máy móc hiện đại sản xuất. Chính vì vậy, việc gìn giữ, phát triển làng nghề phải đảm bảo cho đầu ra sản phẩm ổn định. Ở khâu này, HTX luôn làm tốt vai trò của mình” - ông Tài nói.

HTX đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển làng nghề. Trong ảnh: làng rau Bình Triều của HTX Mỹ Hưng phát triển nhờ việc mở rộng liên kết, kinh doanh.
HTX đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển làng nghề. Trong ảnh: làng rau Bình Triều của HTX Mỹ Hưng phát triển nhờ việc mở rộng liên kết, kinh doanh.

Hiện có rất nhiều làng nghề phát triển dựa trên nền tảng của mô hình HTX như HTX dệt may Duy Trinh, HTX dệt tơ lụa Mã Châu, HTX rau sạch Mỹ Hưng… Các HTX này phát huy rất tốt vai trò của mình trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm của làng nghề. Mới đây, trong buổi làm việc với UBND tỉnh, ông Fumio Kato - Trưởng dự án JICA (Nhật Bản) nhấn mạnh, sự hình thành và phát triển của HTX rau sạch Mỹ Hưng sẽ đảm bảo quyền lợi cho nông dân khi tham gia vào làng nghề. Với sự trợ giúp từ UBND tỉnh cũng như dựa trên kinh nghiệm phát triển của thành phố Minamiboso (Nhật Bản), vấn đề đầu ra cho sản phẩm của làng nghề có nhiều triển vọng. Trong đó phải chú trọng tới việc quảng bá thương hiệu sản phẩm của làng nghề để nhiều người biết đến. Đồng thời mở rộng liên kết với các cơ sở kinh doanh trong và ngoài tỉnh để tạo thành mạng lưới tiêu thụ rộng rãi.

Theo ông Nguyễn Thanh Tài - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thực tế chứng minh mô hình HTX có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và phát triển làng nghề. Với việc mở rộng hình thức kinh doanh, liên kết phát triển, HTX đảm bảo quyền lợi cho mỗi thành viên. Để làng nghề phát triển một cách bền vững cần phải củng cố, xây dựng các mô hình kinh tế từ hộ gia đình, tổ hợp tác, HTX, các loại hình doanh nghiệp ở địa bàn nông thôn trong làng nghề... Tất cả phải dựa trên các phương thức phù hợp tùy theo tình hình đặc điểm cụ thể của mỗi nơi, mỗi nghề. Mỗi tổ hợp tác, HTX phải phát triển theo hướng không ngừng tăng cường liên kết, hợp tác với sự phân công tự giác để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề nông thôn và làng nghề.

 NGUYỄN DƯƠNG