Phú Ninh thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp

HẢI CHÂU |

(QNO) - Chiều 3.1, UBND huyện Phú Ninh công bố Quyết định thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện.

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Phú Ninh thành lập trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Khuyến nông - khuyến lâm, Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và thú y huyện; là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Trung tâm có 16 cán bộ, viên chức, có nhiệm vụ tham mưu UBND huyện trong việc phát triển nông nghiệp. Trong đó chú trọng việc tổ chức thực hiện các chương trình dự án chiến lược về trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, vệ sinh môi trường; công tác khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật áp dụng công nghệ mới vào nông nghiệp; thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng và động vật nuôi, đề xuất biện pháp phòng chống... Ông Nguyễn Văn Kỉnh - nguyên Trưởng trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện.

HẢI CHÂU