Quảng Nam cơ bản kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

CHÂU NỮ |

(QNO) - Tình hình dịch tả lợn châu Phi ở Quảng Nam cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn xuất hiện ở một số địa phương.

Toàn tỉnh hiện còn hơn 350 hộ, 51 thôn, 15 xã ở 6 huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Nam Trà My, Đại Lộc, Hiệp Đức có dịch chưa qua 30 ngày. Tổng số heo tiêu hủy từ đầu năm đến nay hơn 1.700 con với trọng lượng 141 tấn.

Mặc dù hiện nay dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái phát dịch ở những địa phương có tổng đàn lớn, mật độ chăn nuôi cao, bên cạnh đó giá con giống vẫn còn ở mức cao nên tốc độ tái đàn chậm. Tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh ước đạt 252 nghìn con, giảm 41,5% (tương đương 178.700 con), so cùng kỳ năm trước.

Báo cáo về tình hình chăn nuôi 5 tháng đầu năm cho biết, tổng đàn trâu trên địa bàn tỉnh hiện nay ước đạt 61.600 con, giảm 3,4% (giảm 2.200 con). Đàn bò có xu hướng tăng, ước đạt 172.500 con, tăng 2,7% (tăng 4.500 con).

Tổng đàn gia cầm hiện đạt gần 8 triệu con, tăng 13,8% (tăng 965 nghìn con) so với cùng kỳ. Trong đó đàn gà có 6,3 triệu con, tăng 15,8% (tăng 858 nghìn con). Cơ quan chuyên môn nhận định, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra, thị trường tiêu thụ ổn định...

TAGS