Quế Sơn tập trung đầu tư hạ tầng thủy lợi

NGUYỄN SỰ |

Những năm qua, ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương của Quế Sơn nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép nhiều kênh vốn để xây dựng hạ tầng thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu đầu tư ở huyện này vẫn còn khá lớn.

Giai đoạn 2016 - 2020, Quế Sơn kiên cố hóa thêm gần 102km kênh mương các loại với số vốn đầu tư hơn 125 tỷ đồng. Ảnh: VĂN SỰ
Giai đoạn 2016 - 2020, Quế Sơn kiên cố hóa thêm gần 102km kênh mương các loại với số vốn đầu tư hơn 125 tỷ đồng. Ảnh: VĂN SỰ

Ưu tiên nguồn lực đầu tư

Ông Phan Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) cho biết, hiện nay mỗi vụ nông dân trên địa bàn 7 thôn của xã canh tác hơn 300ha lúa và 180ha hoa màu các loại. Những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, cải tạo chỉnh trang đồng ruộng để hình thành các cánh đồng mẫu lớn phục vụ sản xuất theo phương thức hàng hóa tập trung thì chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng.

“Nhờ nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép nhiều nguồn vốn, riêng trong giai đoạn 2016 – 2020 xã Quế Xuân 1 đã đầu tư thêm ít nhất 15 tỷ đồng xây mới, nâng cấp một số trạm bơm điện và kiên cố hóa hàng loạt tuyến kênh mương chính, kênh mương nội đồng. Nhờ vậy, đến nay gần như toàn bộ diện tích đất lúa và đất màu của xã đã chủ động nước tưới trong các vụ sản xuất. Từ đó, góp phần nâng cao năng suất các loại cây trồng, giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích canh tác cũng tăng lên” – ông Thành chia sẻ.

Theo ông Trần Vũ Tánh – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn, thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu và thủy lợi nhỏ giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 205/NQ-HĐND (ngày 26.4.2016) của HĐND tỉnh, trong 5 năm qua ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương của huyện đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực đầu tư. Từ năm 2016 đến nay Quế Sơn đã đầu tư gần 150,4 tỷ đồng cho chương trình này. Trong đó, vốn ngân sách trung ương và tỉnh hơn 97,4 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 35 tỷ đồng, ngân sách cấp xã hơn 9 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và huy động các nguồn lực khác hơn 8,8 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí nêu trên, thời gian qua huyện tiến hành kiên cố hóa gần 102km kênh mương các loại; nâng cấp và sửa chữa 15 trạm bơm điện, 1 cầu máng, 1 đập dâng; đầu tư thi công mới và nâng cấp 9 công trình thủy lợi hóa đất màu.

Ông Trần Vũ Tánh cho biết thêm, hiện nay toàn huyện Quế Sơn có 8 hồ chứa nước lớn nhỏ với dung tích hữu ích hơn 11,8 triệu mét khối; 27 trạm bơm điện có tổng công suất hoạt động từ 4.910m3/h trở lên; 24 đập dâng nhỏ, 2 hệ thống kênh tưới thuộc công trình thủy lợi Phú Ninh và Việt An; hệ thống kênh tưới nội đồng đã được kiên cố hóa đạt tỷ lệ 88% tổng chiều dài. Số công trình thủy lợi này đảm bảo phục vụ nước tưới cho gần 2.206ha đất lúa và 869ha đất màu mỗi vụ.

“Có thể khẳng định, chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu và thủy lợi nhỏ giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 205 của HĐND tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho Quế Sơn. Hệ thống các công trình thủy lợi, kênh mương được xây dựng kiên cố và khắc phục nhiều công trình đã xuống cấp, tạo thuận lợi cho công tác điều hành nước tưới đảm bảo thời vụ. Diện tích tưới được mở rộng đáng kể, giúp các địa phương mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đầu tư xây dựng nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn, từ đó gia tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thu nhập của nông dân” – ông Tánh nói.

Nhu cầu còn khá lớn

Mặc dù những năm qua Quế Sơn đã ưu tiên nguồn lực cho việc đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi, nhưng thực tế cho thấy hiện nay ở nhiều địa phương thuộc vùng trung và vùng tây của huyện vẫn còn hàng loạt diện tích đất sản xuất nông nghiệp khó khăn về nước tưới. Hằng năm, vào vụ hè thu, tại các xã Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Châu, Quế Hiệp, Quế Minh, Quế An, Quế Phong, Quế Long... có không dưới 1.000ha đất lúa và nhiều diện tích đất màu hoặc phải bỏ hoang hoặc canh tác không mang lại hiệu quả kinh tế cao vì quá bức bí nguồn nước tưới.

Ông Trần Vũ Tánh cho rằng, muốn giải “bài toán khó” về nước tưới cho cây trồng ở các địa phương nêu trên, những năm đến ngành liên quan cùng chính quyền các cấp của huyện cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi. Theo kế hoạch đặt ra, trong giai đoạn 2021 – 2025 Quế Sơn sẽ tiếp tục huy động hơn 159,7 tỷ đồng để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu và thủy lợi nhỏ. Với nguồn kinh phí đó, huyện dự tính kiên cố hóa thêm 91,5km kênh mương (hơn 95,7 tỷ đồng), lắp đặt 6km kênh ống nhựa HDPE (6 tỷ đồng), nâng cấp và sửa chữa 4 trạm bơm điện, 8 đập dâng (58 tỷ đồng).

Theo ông Trần Vũ Tánh, huyện Quế Sơn rất cần cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí thi công một số công trình thủy lợi trọng điểm có mức đầu tư lớn. Hiện nay, hơn 70% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Quế Thuận không có nước tưới, vì vậy kiến nghị các ngành liên quan của tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hồ chứa nước Lộc Đại ở xã Quế Hiệp và hệ thống kênh chính dẫn nước về xã Quế Thuận.

“Trong khi đó, mặc dù công trình trạm bơm Phước Chỉ đã được đầu tư nâng cấp nhưng thời gian qua diện tích tưới chưa được mở rộng, rất mong tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm chuyền bậc 2 và hệ thống kênh cấp 2 để tưới cho 202ha đất canh tác của xã Quế Mỹ, thay thế việc xây dựng hồ chứa nước Đồng Bò. Đồng thời UBND tỉnh cùng ngành nông nghiệp cũng nên xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ chứa nước Châu Sơn ở xã Quế An và nâng cấp hồ chứa nước Đá Chồng của xã Quế Xuân 2, hồ chứa nước Vũng Tôm tại xã Quế Hiệp...” – ông Tánh nói.

TAGS