Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 29.12, UBND tỉnh ban hành Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Quy định này quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn Quảng Nam theo Khoản 5 Điều 53 Luật Chăn nuôi. Theo đó, căn cứ chiến lược phát triển chăn nuôi của tỉnh, công nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái, mật độ chăn nuôi của Quảng Nam đến năm 2030 không vượt quá 1,0 ĐVN/ha (đơn vị vật nuôi/héc ta). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10.1.2021.

TAGS