Siết chặt kiểm dịch vận chuyển heo vào địa bàn Quảng Nam

NGUYỄN SỰ |

Nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi & thú y Quảng Nam vừa phát đi Công văn số 43/CCCN&TY-KT đề nghị cơ quan kiểm dịch động vật nội địa các tỉnh, thành phố trên cả nước phối hợp thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch vận chuyển heo ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

Công văn của Chi cục Chăn nuôi & thú y Quảng Nam nêu rõ, khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (heo) với mục đích giết mổ, nuôi làm giống, nuôi thương phẩm vào địa bàn Quảng Nam, đề nghị cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đi ghi đầy đủ thông tin về loại động vật, số lượng, mục đích sử dụng, nơi xuất phát, nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển nếu có và nơi đến cuối cùng (tên cơ sở giết mổ tập trung, địa chỉ đến cấp thôn đối với mục đích giết mổ; tên hộ chăn nuôi, địa chỉ đến cấp thôn đối với mục đích chăn nuôi), phương tiện vận chuyển (biển kiểm soát). Đồng thời hướng dẫn chủ phương tiện vận chuyển heo đi vào địa bàn Quảng Nam không lưu thông trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mà chỉ đi theo tuyến quốc lộ 1 để được kiểm tra, kiểm soát, vệ sinh, phun thuốc sát trùng những phương tiện vận chuyển và người tham gia vận chuyển tại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời của tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, trường hợp vận chuyển heo với mục đích giết mổ, Chi cục Chăn nuôi & thú y Quảng Nam đề nghị cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đi chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (heo) đến các cơ sở giết mổ gia súc tập trung theo quy hoạch của tỉnh (đã gửi danh sách). Khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật (heo) nhập vào địa bàn Quảng Nam, đề nghị cơ quan kiểm dịch động vật nội địa nơi đi thông báo cho Chi cục Chăn nuôi & thú y Quảng Nam các thông tin nêu trên qua hộp thư điện tử: “phongdichteccty@gmail.com” hoặc số fax: 02353.811 287, điện thoại: 02353.859 473; thông tin chuyển đi ngay sau khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch để phối hợp kiểm tra, kiểm soát...

NGUYỄN SỰ