Tăng cường công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển Trung Bộ

T.B |

(QNO) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, các Bộ: NN&PTNT, Tài Nguyên và môi trường, Công Thương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương khu vực ven biển Trung Bộ tập trung triển khai công tác phòng, chống hạn vụ hè thu, vụ mùa năm 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1634/VPCP-KTN ngày 10.3.2015.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ diễn biến cụ thể tình tình hạn hán tại địa phương, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống, khắc phục hạn hán trên địa bàn. Rà soát xác định các hộ thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách để chủ động hỗ trợ kịp thời, không để người dân bị đói, khát do hạn hán.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và nhân dân tại các khu vực bị hạn hán, nắng nóng kéo dài triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh cho người và gia súc, tránh bùng phát dịch bệnh.

T.B (theo chinhphu.vn)