Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp

VĂN PHIN |

Ngành nông nghiệp huyện Núi Thành đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước thực hiện đồng bộ mục tiêu tái cơ cấu ngành để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế mang lại cho nhà nông.

Vẫn còn áp lực

Năm 2018, diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt là đợt ngập lụt vào cuối năm đã tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, theo đánh giá của huyện Núi Thành, tổng giá trị ngành vẫn đạt mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước, ước đạt hơn 2.700 tỷ đồng. Tính riêng sản lượng lương thực có hạt của địa phương khoảng 45.200 tấn, tăng gần 2%. Đặc biệt, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp (KTNN) huyện Núi Thành đã tổ chức thực hiện 4 cánh đồng “IPM” kết hợp “SRI” ở các xã với diện tích 80ha; xây dựng 2 mô hình sản xuất phân hữu cơ từ nguyên liệu là cây bèo lục bình ở 2 xã Tam Nghĩa, Tam Anh Nam; tổ chức nhiều lớp tập huấn quản lý cây trồng tổng hợp trên cây lúa theo hướng giảm phát thải ở 2 xã Tam Mỹ Tây và Tam Hiệp. Những hoạt động này đã góp phần đáng kể tạo chuyển biến cho ngành nông nghiệp. Kỹ sư Hà Văn Tâm - cán bộ Trung tâm KTNN huyện Núi Thành cho biết: “Các mô hình, chương trình này đã giúp nông dân nâng cao kiến thức về kỹ thuật sản xuất, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao tính cộng đồng trong khu dân cư”.
Sự đầu tư vào ngành nông nghiệp cũng là đòn bẩy quan trọng cho bước phát triển trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản - hai đề án phát triển chuyên biệt, tạo nên nhiều đổi thay. Công tác chỉ đạo sản xuất được ngành nông nghiệp và chính quyền cơ sở vào cuộc tích cực, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả qua từng mùa vụ trong năm. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều áp lực. Theo ông Nguyễn Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, ngành nông nghiệp huyện chưa hết khó khăn, tồn tại. “Việc tái cơ cấu chưa được thực hiện sâu rộng nên hiệu quả giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích cây trồng còn thấp, dẫn đến giá trị ngành trồng trọt của huyện chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn trong tổng giá trị của ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả còn nhỏ lẻ, thiếu bền vững. Núi Thành vẫn chưa xây dựng được vùng chuyển đổi tập trung gắn với đối tượng cây trồng cụ thể, thiếu giải pháp tích tụ ruộng đất trên những diện tích sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, áp dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển ngành theo hướng nông nghiệp công nghệ cao chưa phát triển đang là một số rào cản” - ông Linh cho hay.

Đồng bộ các giải pháp

Để từng bước nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trong năm 2019 và những năm tiếp theo, UBND huyện Núi Thành đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, nội dung quan trọng là xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất; tiếp tục đầu tư kinh phí để từng bước đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất. Đồng thời tăng cường áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hướng nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, tái cơ cấu hướng đến mục tiêu cốt yếu là nâng cao giá trị sản xuất. Trước mắt, huyện xác định sẽ giữ vững ổn định diện tích sản xuất lúa chủ động nguồn nước tưới, tăng năng suất lúa, đảm bảo sản lượng lương thực đề ra. Song song với đó, các địa phương chỉ đạo tập trung sản xuất các giống lúa chất lượng cao, ngắn ngày, tuân thủ lịch thời vụ. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung, gia tăng diện tích cây trồng cạn có hiệu quả kinh tế cao, bám sát theo nhu cầu của nông dân. Các xã, thị trấn cũng sẽ tự xác định địa điểm cụ thể, loại cây trồng chuyển đổi hiệu quả phù hợp với đặc thù, phát triển kinh tế vườn mang tính bền vững. “Giải pháp cụ thể trong thời gian tới sẽ là tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí nông thôn mới để phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm và xây dựng sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, phát triển dịch vụ theo nhu cầu của nông dân. Chúng tôi cũng sẽ chú trọng mở các lớp dạy nghề gắn với giải quyết việc làm ở nông thôn hiện nay” - ông Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh.

VĂN PHIN