Thăng Bình: Năng suất lúa mô hình CSA tăng cao

VĂN TOÀN |

(QNO) - Sáng nay 11.12, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Thăng Bình tổng kết chương trình nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) giai đoạn 2019 - 2020.

Mô hình CSA trên diện tích trồng lúa tại xã Bình Trung.
Mô hình CSA trên cây lúa tại xã Bình Trung (Thăng Bình). Ảnh: VĂN TOÀN

Mô hình được triển khai tại 12 xã, thị trấn. Đối với mô hình nhân rộng chính, canh tác trên cây lúa hơn 1.000ha, luân canh cây màu trên đất lúa 65ha, trình diễn các hoạt động CSA đa dạng hóa cây màu 45ha. Hiện nay, tổng diện tích nhân rộng đại trà hơn 7.200ha. Tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ kỹ thuật và 100% giống, công cụ gieo sạ.

Qua đánh giá, mô hình CSA mang lại hiệu quả thiết thực so với phương thức truyền thống. Về giống, trên cây lúa sử dụng 70kg/ha, giảm 20 - 30kg/ha. Thông qua áp dụng kỹ thuật IPM, mức độ sâu bệnh gây hại giảm, giảm 3 lần phun thuốc. Lượng phân urê giảm 45 - 50kg/ha. Năng suất lúa cao hơn gần 6 tạ/ha so với phương thức canh tác cũ. Đặc biệt, mô hình CSA đã góp phần nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, thay đổi tư duy sản xuất...

CSA là mô hình thuộc hợp phần 3 dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam (WB7).

TAGS