Thành lập CLB chăn nuôi bò

PHƯƠNG NAM |

(QNO) - Nhằm vận động nhân dân liên kết, hỗ trợ trong phát triển chăn nuôi bò, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) vừa thành lập CLB Chăn nuôi bò thôn Xuyên Đông 2.

Lễ ra mắt CLB chăn nuôi bò Xuyên Đông 2.
Lễ ra mắt CLB chăn nuôi bò Xuyên Đông 2.

Hiện tại, có 36 trong tổng số 85 hộ chăn nuôi bò của thôn đăng ký gia nhập CLB. Các ban, ngành liên quan của thị trấn như nông nghiệp, địa chính, hội nông dân, trung tâm học tập cộng đồng sẽ tích cực hỗ trợ các hoạt động của CLB. Qua đó, hộ chăn nuôi nhỏ sẽ có điều kiện tổ chức sản xuất và tiêu thụ tốt hơn, từng bước tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

PHƯƠNG NAM