Thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn

MINH THÔNG |

(QNO) - Chiều 3.1, UBND huyện Nông Sơn tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn, trên cơ sở hợp nhất Trạm Khuyến nông - khuyến ngư, Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật huyện.

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở NN&PTNT và các cơ quan chuyên môn liên quan. Trung tâm có chức năng tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện công tác khuyến nông, kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tại địa phương; quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về chăn nuôi thú y, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy lợi và tư vấn dịch vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn… 

MINH THÔNG