Thêm 1 xã phát sinh dịch tả lợn châu Phi

CHÂU NỮ |

(QNO) - Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, tuần qua, xã Đắc Tôi (Nam Giang) phát sinh dịch tả lợn châu Phi và có 2 xã tái phát dịch là Trà Giác (Bắc Trà My) và Sơn Viên (Nông Sơn). Đồng thời có 6 xã, phường qua 30 ngày không phát sinh thêm ca bệnh mới, gồm Tam Giang (Núi Thành), Hòa Hương, Tam Thanh (Tam Kỳ), Tiên An (Tiên Phước), Phú Thọ (Quế Sơn), Phước Xuân (Phước Sơn).

Tuần qua, toàn tỉnh tiêu hủy 821 con heo mắc bệnh tại 16 huyện, thị xã, thành phố; giảm 297 con so với tuần trước. Như vậy, đến nay, tổng số heo tiêu hủy trên toàn tỉnh gần 148 nghìn con với trọng lượng hơn 8,75 tấn. Hiện có 34.645 hộ, 704 thôn, 156 xã, phường ở 16 huyện, thị xã, thành phố có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày; 44 xã, phường tái phát dịch; 48 xã, phường có bệnh đã qua 30 ngày.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh về xử lý vi phạm, lũy kế từ ngày 20.3 đến ngày 22.11.2019, các chốt kiểm dịch trong tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 355 trường hợp vi phạm; trong đó xử lý 27 trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và lập biên bản nhắc nhở 328 trường hợp vận chuyển heo bằng phương tiện không đảm bảo theo QCVN 01-100:2012/BNNPTNT.