Thí điểm mô hình nuôi cá chình bông thương phẩm ở Nông Sơn

MINH THÔNG |

(QNO) - Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn vừa triển khai thí điểm mô hình nuôi cá chình bông thương phẩm trong ao đất tại xã Quế Trung và Phước Ninh.

Mô hình nuôi cá chình bông thương phẩm là đề tài KH&CN năm 2018 do Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn thực hiện, tổng kinh phí gần 105 triệu đồng. Mô hình có 2 hộ tham gia với quy mô 1.000 con cá giống cho 400m2 ao nuôi.

Các hộ được hỗ trợ giống cá, vật tư (thuốc sát trùng, vôi...), giống trùn quế, thức ăn tinh, được Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật nuôi, phòng và trừ bệnh cho cá... Theo kế hoạch, trung tâm sẽ tổ chức nghiệm thu cơ sở và hội thảo tổng kết vào tháng 12.2018.

MINH THÔNG