Tiên Phước chuyển đổi hơn 365ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây màu

NGUYỄN HƯNG |

UBND huyện Tiên Phước vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết 3 năm chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả (giai đoạn 2018 - 2020).

Năm 2020 cấp trên hỗ trợ cho Tiên Phước trên 43 tỷ đồng để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản.
Năm 2020 cấp trên hỗ trợ cho Tiên Phước trên 43 tỷ đồng để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Năm 2020, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm trên địa bàn huyện đạt gần 6.000ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt hơn 17.500 tấn, đạt 84,3% kế hoạch. Nhân dân đầu tư xây dựng 8 trang trại tổng hợp mới; có 39 trang trại quy mô vừa và nhỏ cho hiệu quả kinh tế cao. Giá trị cây lâu năm, cây ăn quả đạt 321,4 tỷ đồng/năm... Trong giai đoạn 2018 - 2020, toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 365ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây hoa màu cho thu nhập cao; trong đó chuyển đổi tập trung 23 mô hình, với tổng diện tích 38ha và chuyển đổi phân tán 323ha (vượt 21,96% kế hoạch Nghị quyết Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020)...

TAGS