Tiên Phước thiếu nước tưới trong mùa nắng nóng

THÁI BÌNH |

Mặc dù mỗi năm huyện Tiên Phước đầu tư hàng tỷ đồng để nâng cấp hồ đập, sửa chữa hệ thống kênh mương thủy lợi, tuy nhiên đến nay chỉ đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho hơn 30% diện tích đất nông nghiệp. Hiện nay do tình hình nắng nóng kéo dài, nhiều diện tích trồng lúa, hoa màu bị thiếu hụt nước tưới.

Vụ đông xuân 2014 - 2015, nhiều hộ dân ở huyện Tiên Phước chọn gieo sạ giống lúa ngắn ngày vì hầu hết diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thiếu nước tưới. Trong các năm gần đây, mặc dù địa phương đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa hồ đập, xây dựng hệ thống kênh mương nhưng toàn huyện mới chỉ đảm bảo phục vụ tưới cho hơn 30% đất sản xuất nông nghiệp. Trong tổng số hơn 4.000ha lúa đông xuân thì có khoảng 700ha không có hệ thống thủy lợi để phục vụ sản xuất, nông dân sản xuất phụ thuộc vào nước trời. Cùng với cây lúa thì phát triển kinh tế vườn đang là định hướng nâng cao thu nhập cho người dân Tiên Phước, tuy nhiên tình trạng thiếu nước tưới mùa nắng nóng như hiện nay sẽ làm giảm năng suất và chất lượng các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế như tiêu, lòn bon, thanh trà…

THÁI BÌNH