Tiếp tục đầu tư gần 390 triệu đồng cho dự án rau hữu cơ Thanh Đông

TRIÊU NHAN |

(QNO) - UBND xã Cẩm Thanh (Hội An) vừa tổng kết giai đoạn 1 dự án “Rau hữu cơ Thanh Đông” và tiếp tục đầu tư triển khai giai đoạn 2 của dự án. 

Theo đó, UBND xã tiếp tục đầu tư gần 390 triệu đồng từ nguồn kinh phí phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới nhằm mở rộng sản xuất trên diện tích hơn 6.000m2 trên địa bàn. Dự án lần này hướng tới hoàn thiện những mục tiêu đề ra từ giai đoạn trước như: tăng thu nhập cho người nông dân; cải tạo, tăng độ phì nhiêu của đất; góp phần tạo sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường trên địa bàn… Qua đó, từng bước phát triển mạng lưới nông nghiệp hữu cơ và giám sát chất lượng hữu cơ, tạo điểm đến phục vụ tham quan, du lịch. Được biết, dự án giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào 6.2016. Từ kết quả này, UBND TP. Hội An tiếp tục nhân rộng mô hình ra toàn thành phố, trước mắt tập trung cho các địa phương: Cẩm Châu, Cẩm Hà, Cẩm Kim.

Trước đó, dự án “Rau hữu cơ Thanh Đông” được triển khai vào năm 2014, tại thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh trên diện tích hơn 6.000m2, thu hút 11 hộ dân tham gia sản xuất đã có hiệu ứng tích cực. Từ mức thu nhập bình quân khoảng 500.000 đồng/hộ/tháng, đến nay, có hộ đã có mức thu nhập hơn 2 triệu đồng/hộ/tháng.

TRIÊU NHAN