Tiết kiệm hơn 1,6 triệu đồng mỗi héc ta từ mô hình cánh đồng IPM

HẢI HÀN |

Trạm Bảo vệ thực vật huyện Quế Sơn vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình “Cánh đồng IPM theo quy mô thôn” trong vụ đông xuân năm 2015. Mô hình IPM (quản lý dịch hại tổng hợp trên cây trồng) được thực hiện tại cánh đồng Cả (thôn Phước Thượng, xã Quế Thuận) với diện tích 30ha, có 30 hộ tham gia. Mô hình sử dụng giống lúa OM4900, HT1, PC6, năng suất lúa đạt 52 tạ/ha, tăng hơn 2,7 tạ/ha so với cùng diện tích ngoài mô hình; ngoài ra mỗi héc ta tiết kiệm được hơn 1,6 triệu đồng chi phí sản xuất, bình quân lợi nhuận hơn 2,3 triệu đồng. Từ hiệu quả trên, Trạm Bảo vệ thực vật huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ các xã khác trên địa bàn nhân rộng mô hình IPM quy mô thôn trong những vụ mùa đến. Tính đến nay Quế Sơn đã có 7 địa phương triển khai mô hình này.

HẢI HÀN