Tìm đầu ra cho nông sản

NGUYỄN DƯƠNG |

Theo ông Vũ Văn Thẩm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lâu nay nông dân luôn gặp khó khăn về đầu ra của sản phẩm nông nghiệp. Để có được thị trường tiêu thụ ổn định, đòi hỏi phải có sự liên kết giữa các bên liên quan. Đây chính là điều cốt yếu nhất nhưng nông dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có được sự hỗ trợ cần thiết. Hiện nay, chủ yếu vẫn chỉ là sự xoay xở của từng cá nhân để tìm đầu ra cho nông sản nên hiệu quả đem lại chưa cao.

Làng rau Bình Triều dần khẳng định thương hiệu nhờ liên kết sản xuất, mở rộng thị trường.Ảnh: N.D
Làng rau Bình Triều dần khẳng định thương hiệu nhờ liên kết sản xuất, mở rộng thị trường.Ảnh: N.D

Gần đây, các ngành liên quan đã có nhiều nỗ lực để đi tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. Với sự hỗ trợ từ JICA (Nhật Bản) thông qua dự án “Phát triển kinh tế địa phương với sự tham gia của người dân dựa trên kinh nghiệm của thành phố Minamiboso về trạm dừng nghỉ đường bộ”, các khâu từ trồng rau, chế biến cho đến thị trường tiêu thụ, đặc biệt là mô hình Cửa hàng nông dân đã được hình thành tại làng rau Bình Triều (Thăng Bình), bước đầu mang lại hiệu quả. Tại buổi lễ khánh thành Cửa hàng nông dân cho làng rau Bình Triều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã nhấn mạnh, việc xây dựng cửa hàng nông dân là mô hình mới có ý nghĩa thiết thực đối với nông dân tại địa phương, góp phần giải quyết đầu ra cho nông sản, giúp nông dân tăng thu nhập. Đặc biệt là tạo bước chuyển biến về nhận thức, cách nghĩ, cách làm của nông dân trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh sản phẩm.

Để giúp nông dân tìm kiếm đầu ra ổn định cho nông sản, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức liên kết với các đơn vị liên quan cùng hỗ trợ phát triển. Đồng thời, tổ chức các lớp tuyên truyền, vận động để nông dân ý thức được sự cần thiết trong việc liên kết, phát triển một cách bền vững. “Để khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, Hội Nông dân tỉnh đã kết hợp với Liên minh HTX Quảng Nam và các đơn vị khác thành lập những tổ hợp tác, tạo dựng phong trào kinh tế tập thể, giúp nông dân đảm bảo quyền lợi kinh tế của mình. Có như vậy mới tạo được thương hiệu cho nông sản, khẳng định chỗ đứng trên thị trường, nhất là có một cơ sở pháp lý để sản phẩm không bị các tiểu thương o ép giá” - ông Nguyễn Út, Trưởng ban Kinh tế (Hội Nông dân tỉnh) cho biết.

Theo ông Vũ Văn Thẩm, hiện nay muốn tìm được đầu ra ổn định cho nông sản, cần phải có một chiến lược về mặt thị trường rõ ràng trong từng giai đoạn. “Việc hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã cho nông dân hiện nay là cách làm cần thiết để tạo dựng chỗ đứng cho nông dân. Bên cạnh đó, cần có một hệ thống tiếp thị sản phẩm, thị trường, giới thiệu sản phẩm mang tính chất đặc thù của tỉnh… Đây chính là chiến lược cụ thể mà Hội Nông dân tỉnh đã đề ra, và trong thời gian tới sẽ cố gắng để thực hiện. Biết là khó khăn nhưng tin rằng sẽ đạt được những kết quả như mong đợi” - ông Thẩm nói.

NGUYỄN DƯƠNG