Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp Tiên Phước đạt hơn 1.000 tỷ đồng

P.HOÀNG – N.HƯNG |

HĐND huyện Tiên Phước (khóa XI) vừa tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Năm 2020, tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp theo giá thực tế toàn huyện đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với năm 2019. Giá trị công nghiệp, xây dựng ước đạt hơn 1.785 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Tổng vốn giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản trong năm hơn 156 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch.

Nhân dân chuyển đổi 115ha ruộng một vụ kém hiệu quả sang trồng các loại hoa màu đạt kết quả cao. Hỗ trợ nhân dân thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng. Toàn huyện đạt 248 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 17,7 tiêu chí/xã. Có thêm 4 xã gồm Tiên Hà, Tiên Mỹ, Tiên An và Tiên Lộc được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Toàn huyện có 9 chủ thể với 10 sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Qua đánh giá cấp huyện có 10 sản phẩm đạt 3 và 4 sao. Toàn huyện có 39/45 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 3 trường so với năm 2019. Trong năm huyện xây dựng, sửa chữa 232 nhà ở cho người có công với kinh phí 6 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn hơn 4,5%, hộ cận nghèo còn hơn 2,6%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 96% dân số. 

TAGS