Tổng sản lượng bắp toàn tỉnh giảm 2.400 tấn

VĂN SỰ  |

Ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, trong 2 vụ đông xuân và hè thu của năm 2018 nông dân trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố sản xuất tổng cộng 11.972ha bắp các loại, giảm 594ha so với năm 2017.

Theo ông Muộn, mặc dù năng suất bắp bình quân toàn tỉnh đạt 47,2 tạ/ha (tăng 0,3 tạ/ha so với năm trước) nhưng do diện tích gieo trồng giảm mạnh nên năm nay tổng sản lượng bắp của tỉnh chỉ đạt 56.500 tấn, giảm 2.400 tấn so với năm ngoái.

VĂN SỰ