Triển khai quản lý lợn đực giống trên địa bàn tỉnh

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn gửi các sở, ngành; các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu triển khai tốt công tác quản lý lợn đực giống nhằm nâng cao chất lượng đàn lợn trên địa bàn tỉnh.

Công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quản lý lợn đực giống nhảy trực tiếp; thành lập Tổ kỹ thuật thống kê, phân loại và đánh số (đeo thẻ tai) cho lợn đực giống nhảy trực tiếp trên địa bàn quản lý; tổ chức tập huấn cho hộ chăn nuôi lợn đực giống nhảy trực tiếp. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phân công cán bộ tham gia tổ kỹ thuật điều tra, khảo sát, phân loại và đánh số cho lợn đực giống trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, tập huấn về các văn bản quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực giống vật nuôi, đặc biệt là văn bản quản lý và sử dụng lợn đực giống đến cán bộ làm công tác chuyên môn của huyện, xã và các hộ chăn nuôi lợn đực giống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với giống vật nuôi, đặc biệt là lợn đực giống.

Sở NN&PTNT được giao nhiệm vụ thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ kỹ thuật giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý lợn đực giống trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quản lý lợn đực giống khai thác tinh để thụ tinh nhân tạo; Tổ chức tập huấn cho chủ các cơ sở, hộ chăn nuôi lợn đực giống khai thác tinh để thụ tinh nhân tạo; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện quản lý lợn đực giống trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh, Cục Chăn nuôi để theo dõi, chỉ đạo.

BẢO NGUYÊN