Triển vọng các giống lúa lai

VĂN PHIN |

Vụ hè thu năm nay, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành đưa vào sản xuất một số giống lúa lai tại xã Tam Xuân 2. Kết quả thu hoạch cho thấy, đây là những giống lúa có triển vọng...

Nông dân vui vì được mùa lúa lai. Ảnh: V.PHIN
Nông dân vui vì được mùa lúa lai. Ảnh: V.PHIN

Huyện Núi Thành có 7.500ha đất trồng lúa hàng năm nhưng năng suất bình quân trong những năm qua chỉ ở mức 43 – 45 tạ/ha/vụ. Vụ hè thu năm nay, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành triển khai đề tài “Ứng dụng một số giống lúa lai có triển vọng” trên 7ha tại xã Tam Xuân 2. Mô hình được bố trí sản xuất ở 2 vùng khác nhau: thôn Thạch Hưng (4,07ha),  thôn Bích Ngô Đông (2,93ha) với 7 loại giống Syn6, Bio404, Quốc Hào, Xuyên Hương, TH3-3, TN15 và giống đối chứng là Nhị ưu 838. Với kỹ thuật ứng dụng công cụ sạ hàng và một số biện pháp theo quy trình, kết quả năng suất giống lúa Syn6 đạt 51,71 tạ/ha, Xuyên Hương: 52,80 tạ/ha, Quốc Hào: 59,53 tạ/ha, TH3-3: 51,25 tạ/ha, Bio404: 46,72 tạ/ha, TN15: 65,35 tạ/ha và giống đối chứng Nhị ưu 838: 60,91 tạ/ha. Qua theo dõi, kỹ sư Bùi Văn Thống - cán bộ Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành nhận xét: “Đa số các giống đều có năng suất khá và cao hơn các loại giống lúa thuần rất nhiều”.

Các loại giống lúa lai sử dụng vụ này là giống trung và ngắn ngày, phù hợp với chủ trương của Sở NN&PTNT và tập quán của nhiều nông dân. Qua sản xuất cho thấy, các loại giống này đều cho bông lúa dài, thân cây lúa cao 1m trở lên nhưng đều cứng cây và chưa thấy nhiễm các bệnh dịch nguy hại. Các giống lúa đều đẻ nhánh khá và chịu được nắng nóng. Ông Nguyễn Nam, nông dân thôn Bích Ngô Đông nói: “Lúc đầu tôi thấy lo khi sử dụng các giống mới này, nhưng qua thực tế thấy các loại giống đạt năng suất khá. Dù mới tiếp cận với công cụ sạ hàng nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ quen...”.

Kết quả sản xuất 7 loại giống lúa lai trong vụ hè thu ở xã Tam Xuân 2 đem lại triển vọng trong việc phát triển giống lúa chất lượng, cho năng suất cao ở huyện Núi Thành. Ngành nông nghiệp huyện đang tiếp tục bố trí sản xuất các loại giống trên trong vụ đông xuân 2013 – 2014 để chọn tạo một số giống lúa triển vọng khuyến cáo nông dân sản xuất đại trà trong tương lai.

VĂN PHIN