Triển vọng cho đất lúa thiếu nước

VĂN PHIN |

Huyện Núi Thành có hàng trăm héc ta đất sản xuất lúa ở cuối kênh thường thiếu nước trong vụ hè thu phải bỏ hoang hoặc sản xuất thiếu hiệu quả. Mới đây, mô hình trồng đậu phụng xen đậu xanh trên đất lúa chuyển đổi ở xã Tam Nghĩa đạt kết quả đã mở ra triển vọng mới cho nông dân.

Mô hình trồng đậu phụng xen canh cây đậu xanh trên đất lúa chuyển đổi vụ hè thu năm 2015 được thực hiện tại thôn Long Bình (xã Tam Nghĩa) trên diện tích 6ha thuộc chân đất cát pha từ tháng 4 đến tháng 8.2015 với 58 hộ tham gia. Với việc sử dụng giống đậu phụng mới LDH-01 và giống đậu xanh ĐX208, Trạm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh và Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành hỗ trợ kinh phí thực hiện và hướng dẫn kỹ thuật chăm bón. Kết quả năng suất cây đậu phụng xen canh đậu xanh của mô hình đạt 22 tạ/ha; đậu xanh đạt 320kg/ha. Đây là mức năng suất khá so với sản xuất giống đậu phụng, đậu xanh tại địa phương. Qua mô hình cho thấy cứ một sào đất trồng đậu phụng xen canh đậu xanh trên đất lúa chuyển đổi vụ hè thu năm 2015 thu lãi hơn 1,9 triệu đồng, tăng hơn 1,4 triệu đồng so với trồng cây lúa trên cùng diện tích. Mặt khác, sản xuất đậu phụng xen canh đậu xanh góp phần chuyển đổi những vùng sản xuất lúa thiếu nước sang trồng các cây trồng cạn, tăng hiệu quả kinh tế và tiết kiệm nguồn nước. Tham gia mô hình, nông dân Phạm Ngọc nói: “Đồng ruộng chúng tôi thường thiếu nước vụ hè thu, được Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện giúp đỡ thực hiện mô hình trồng đậu phụng xen đậu xanh đã đem lại hiệu quả. Chúng tôi rất mừng và sẽ trao đổi kinh nghiệm để bà con trồng xen canh tiếp trong các vụ mùa sau”.

Mô hình trồng đậu phụng xen đậu xanh mở ra triển vọng cho đất lúa thiếu nước tưới chuyển đổi. Ảnh: V.PHIN
Mô hình trồng đậu phụng xen đậu xanh mở ra triển vọng cho đất lúa thiếu nước tưới chuyển đổi. Ảnh: V.PHIN

Thạc sĩ Võ Văn Nghi - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh cho biết: “Việc chuyển đổi đất trồng một vụ lúa ít hiệu quả sang trồng các cây trồng cạn như đậu phụng, bắp... là phù hợp với chủ trương chung của tỉnh và thực tế mô hình trồng đậu phụng xen đậu xanh trên đất lúa chuyển đổi đã đạt hiệu quả kinh tế gấp 2 lần so với trồng cây lúa. Thành công của mô hình không những ở xã Tam Nghĩa mà còn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng thấy rằng, thực hiện mô hình trồng đậu phụng xen đậu xanh, hoặc trồng bắp sẽ có đầu ra ổn định, tuy nhiên, nông dân cần chú ý sử dụng các loại giống phù hợp”. Từ hiệu quả trên, Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh vận động nông dân nhân rộng mô hình trồng đậu phụng xen canh đậu xanh trên đất lúa chuyển đổi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

Còn ông Đặng Văn Quang - Trạm trưởng Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành nói: “Giống đậu phụng LDH-01 và giống đậu xanh ĐX208 phù hợp với điều kiện sản xuất vụ hè thu tại huyện Núi Thành và có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trên chân lúa chuyển đổi. Nếu đầu tư thâm canh đúng mức và chăm bón đúng quy trình kỹ thuật sẽ đạt năng suất cao. Trạm đề nghị tiếp tục nhân rộng mô hình này trong thời gian đến, ưu tiên cho những vùng đất sản xuất một vụ lúa, vùng cuối kênh thường thiếu nước trong vụ hè thu, năng suất lúa bấp bênh”.

VĂN PHIN