Triển vọng từ một đề tài khoa học

VĂN PHIN |

Để tìm ra bộ giống lúa phù hợp giúp nông dân sản xuất đạt hiệu quả cao, nhóm kỹ sư nông nghiệp huyện Núi Thành đã thực hiện đề tài khoa học “Ứng dụng một số giống lúa mới có triển vọng trên đồng đất Núi Thành”.

Đề tài được ứng dụng vào 2 vụ: hè thu năm 2013 và đông xuân 2013 - 2014 trên diện tích 28ha, bố trí ở 4 điểm thuộc 2 xã Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2 để chọn lựa bộ giống lúa thích hợp giúp nông dân. Tại xã Tam Xuân 1, sản xuất 7ha/vụ, đề tài đã sử dụng các loại giống lúa thuần gồm TBR45, OM4900, BC15 (giống trung ngày), OM6976, N04-05, QX5 (giống ngắn ngày). Mỗi loại giống sản xuất 1ha, lấy giống Khang dân 18 làm đối chứng. Tại xã Tam Xuân 2, sử dụng các loại giống lúa lai gồm Bio 404 (tỷ lệ nảy mầm thấp), BTE-1 (giống trung ngày), Syn6, TH3-3, Xuyên hương 178, Trang nông 15 (giống ngắn ngày). Mỗi loại giống sản xuất 1ha; lấy giống Nhị ưu 838 làm đối chứng. Với phương pháp sạ hàng, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành hướng dẫn biện pháp kỹ thuật “3 giảm 3 tăng”.

Kiểm tra năng suất giống lúa mới trong vụ hè thu.Ảnh: V.PHIN
Kiểm tra năng suất giống lúa mới trong vụ hè thu.Ảnh: V.PHIN

Kết quả cho thấy, xếp loại 4 loại giống lúa thuần vụ hè thu 2013 có năng suất từ cao đến thấp như sau: Khang dân 18, N04-05, QX5, BC15. Vụ đông xuân 2013 - 2014, năng suất xếp từ cao đến thấp là: KD18, QX5, N04-05, TBR45. Từ kết quả thực tế cho thấy, chưa có giống lúa nào vượt qua giống đối chứng KD18. Tuy nhiên, theo kết quả đề tài, vẫn có một số giống triển vọng. Giống N04-05 có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với hầu hết chân đất, hạt khó rụng dễ áp dụng phương tiện cơ giới hóa vào đồng ruộng, chất lượng gạo thuộc loại trung bình. Giống QX5 là giống ngắn ngày, dễ canh tác, ít sâu bệnh, tuy nhiên, hơi yếu cây, khi canh tác cần cân đối phân NPK, chú trọng bón phân kali và thực hiện “tưới nông, lộ phơi”. Giống TBR45 có thời gian sinh trưởng trung ngày, chất lượng gạo ngon. Bộ lá đòng dài nên chú ý chế độ phân bón khi canh tác. Từ đặc điểm trên, đề tài nêu ra các loại giống lúa thuần có thể đưa vào cơ cấu trong 2 vụ đông xuân và hè thu là KD18, N04-05, QX5 và TBR45. Giống N04-05, QX5 và KD18 có chất lượng gạo trung bình, có thể bố trí trên hầu hết chân đất và áp dụng trình độ thâm canh trung bình. Riêng giống lúa TBR45 có chất lượng gạo ngon, bố trí trên vùng đất tốt và trình độ thâm canh cao.

Ông Nguyễn Diều, cán bộ nông nghiệp xã Tam Xuân 1 nói: “Vấn đề chọn giống lúa cho phù hợp luôn được chúng tôi quan tâm. Bà con nông dân rất phấn khởi khi cùng được thực hiện đề tài này và qua kết quả sản xuất, một số giống đã có triển vọng. Chúng tôi mong rằng các kỹ sư nông nghiệp và nhà nước tiếp tục hỗ trợ để nông dân có bộ giống thích hợp”.

Còn kỹ sư Đặng Văn Quang - Trạm trưởng Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành cho biết: “Kết quả của đề tài bước đầu đã đưa ra một số giống lúa triển vọng với nhiều ưu điểm nổi bật, bổ sung vào bộ giống lúa của địa phương. Để phát huy kết quả ứng dụng đề tài, huyện Núi Thành sẽ tiếp tục bố trí sản xuất các loại giống trên trong các vụ tiếp theo để làm cơ sở chọn tạo một số giống lúa triển vọng nhằm khuyến cáo nông dân trong huyện sản xuất đại trà sau này”.

VĂN PHIN