Trồng đậu phụng trên đất lúa chuyển đổi cho năng suất cao

NHẬT DUY |

Vụ đông xuân 2014 - 2015, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Đại Lộc phối hợp với UBND xã Đại Cường triển khai mô hình trồng đậu phụng trên 4ha đất lúa chuyển đổi với 40 hộ dân tham gia. Qua thời gian triển khai, giống đậu phụng LDH.01 cho năng suất bình quân 120kg/sào (tương đương là 2,4 tấn/ha). Với giá bán đậu phụng thương phẩm dao động 20.000 - 25.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, người dân lãi 25 - 30 triệu đồng/ha, cao hơn thu nhập so với trồng lúa trên cùng chân đất.

Được biết, giống đậu phụng LDH.01 là giống mới do Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ chọn lọc từ quần thể giống lạc Lỳ đang được sản xuất đại trà ở vùng duyên hải Nam Trung bộ… Ngoài cho năng suất, chất lượng cao, mô hình còn giúp cải tạo đất sau canh tác. Thời gian sinh trưởng của cây lạc LDH.01 trong vụ đông xuân là 95 - 100 ngày; vụ hè thu 90 -  95 ngày. Giống đậu phụng LDH.01 còn có khả năng chống chịu tốt với điều kiện khô hạn, kháng được bệnh đốm nâu, héo xanh…

NHẬT DUY