Vận động nhân dân tự giác phòng, chống dịch bệnh động vật

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2016 của UBND tỉnh, khi phát hiện động vật mắc bệnh chết đột ngột, không rõ nguyên nhân, cần khai báo ngay với trưởng thôn và nhân viên thú y trên địa bàn; đồng thời thông tin về Chi cục Thú y theo số điện thoại đường dây nóng 800115 hoặc 0510.3859473.

Để chủ động ngăn ngừa, khống chế các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra ở động vật; bảo vệ, phát triển động vật, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, kế hoạch nêu rõ,  tập trung tuyên truyền đến chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản các biện pháp phòng chống dịch bệnh, mùa vụ sản xuất, quy trình kỹ thuật, kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh động vật.

Ngoài ra, tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật; hướng dẫn áp dụng các biện pháp nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, chăn nuôi an toàn sinh học; tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Cùng với đó, tổ chức các đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, cần tăng cường hệ thống giám sát bảo đảm giám sát dịch bệnh đến từng thôn, bản, chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; đồng thời củng cố mạng lưới thông tin tình hình chăn nuôi, thú y từ tỉnh đến cơ sở; từng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) có địa chỉ để tiếp nhận thông tin khai báo về tình hình dịch bệnh động vật từ người dân;...

Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc thường xuyên môi trường chăn nuôi đối với những khu vực có nguy cơ cao, như: chợ buôn bán gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm; các điểm giết mổ gia súc, gia cầm; các điểm thu gom, tập kết gia súc, gia cầm.

Khi có dịch xảy ra, huy động mọi nguồn lực của để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh động vật nhằm khống chế nhanh các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh, trong diện hẹp. Coi công tác chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp.

BẢO NGUYÊN