Xã Sông Kôn (Đông Giang) phát động xây dựng nông thôn mới

LĂNG A CÚI |

(QNO) - Ngày 23.5, UBND xã Sông Kôn (huyện Đông Giang) đã tổ chức lễ phát động xây dựng nông thôn mới.
Đại diện các cơ quan, đoàn thể của địa phương thực hiện kí kết giao ước thi đua.
Đại diện các cơ quan, đoàn thể của địa phương thực hiện kí kết giao ước thi đua.
Ông Bríu Sơn - Chủ tịch UBND xã Sông Kôn cho biết, toàn xã Sông Kôn có 524 hộ với 2.422 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu bản địa. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2020, đến nay xã Sông Kôn đã hoàn thành 5/19 tiêu chí về Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; thuỷ lợi; điện; bưu điện và an ninh trật tự xã hội. Định hướng giai đoạn 2014 - 2015, xã Sông Kôn tiếp tục phấn đấu và hoàn thành thêm các tiêu chí về giao thông, trường học, giáo dục, y tế, văn hoá, hình thành tổ chức sản xuất và hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Ngoài ra, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới; phát huy mọi nguồn lực, liên kết đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; tập trung nghiên cứu chuyển đổi phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với xây dựng chương trình nông thôn mới;… với khẩu hiệu “Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Sông Kôn chung tay xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu đến cuối năm 2014, toàn xã giảm tỉ lệ nghèo còn 54,9% và tiếp tục phát huy giữ gìn bản sắc văn hoá của đồng bào Cơ Tu.Dịp này, đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của xã cùng địa diện ban phát triển ở các thôn trên địa bàn xã thực hiện kí kết giao ước thi đua quyết tâm xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2015.LĂNG A CÚI