Xác định liều lượng phân bón hợp lý cho các chân đất lúa

ANH ĐÔNG |

Sáng 4.4, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp tỉnh Sở KH-CN tổ chức buổi nghiệm thu đề tài “Xác định liều lượng phân bón hợp lý cho các chân đất lúa chính tại Quảng Nam”. Đề tài do thạc sĩ Võ Văn Nghi - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam làm chủ nhiệm.

Để xác định liều lượng phân bón hợp lý thì khâu phân tích đất là quan trọng nhất. Đề tài “Xác định liều lượng phân bón hợp lý cho các chân đất lúa chính tại Quảng Nam” đã áp dụng phương pháp của Viện Nghiên cứu lúa quốc tế IRRI áp dụng thí nghiệm ô thiếu hụt để xác định liều lượng phân bón cho từng chân đất. Đây là phương pháp áp dụng cho nhiều vùng sản xuất lúa trên thế giới mà không qua phân tích đất. Đề tài được thực hiện trong vòng 2 năm, tại 4 vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh là đồng bằng phía bắc, đồng bằng phía nam, vùng trung du và vùng ven biển. Mỗi vùng sinh thái, đề tài chọn 3 thửa ruộng, mỗi thửa 500m2 để tiến hành thí nghiệm ở vụ đông xuân và hè thu với lượng phân bón tương đương. Kết quả thu được, năng suất lúa trên chân đất cát pha thấp hơn 2 chân đất còn lại, chân đất thịt nặng đạt năng suất cao hơn, đồng thời xác định được lượng NPK và vai trò của đạm tác động khá rõ đến năng suất lúa. Đề tài được hội đồng thông qua và xếp loại khá.

ANH ĐÔNG