Xuất hiện sâu bệnh trên lúa hè thu tại Núi Thành

                                                                                                             VĂN PHIN |

(QNO) - Theo kế hoạch, vụ hè thu, toàn huyện Núi Thành sạ cấy 3.400ha lúa. Đến nay, các trà lúa hè thu sạ sớm đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh và đang tiếp tục gieo sạ diện tích còn lại. Tuy nhiên, do thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài, trên cây lúa đã xuất hiện sâu keo, bọ trĩ, ruồi đục nõn gây hại rải rác.

Để bảo vệ lúa hè thu năm 2015 an toàn, hiệu quả, Tram Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành hướng dẫn nông dân hương xử lý đối với những trà lúa hè thu bị nhiễm mặn, chua phèn cần thay nước thường xuyên không để khô nước kéo dài, bổ sung phân tổng hợp. Những trà lúa bị nghẹt rễ, vàng sinh lý, nông dân cần bón vôi thay nước, bón tro bếp, phân chuồng hoai mục, hoặc 2 kg DAP/sào hay phun phân qua lá vào chiều tối, phun từ 1 đến 2 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày.

Bên cạnh đó, nông dân cần tỉa dặm và bón phân thúc kịp thời để lúa hè thu đẻ nhánh tập trung, nên bón thúc đợt 1 sớm (từ 8 - 10 ngày sau sạ); bón cân đối N, P, K, chú ý không bón thừa đạm để hạn chế sâu, bệnh hại; đảm bảo nước tưới cho lúa, giai đoạn cây con nên duy trì mực nước ổn định từ 2 đến 3cm.

                                                                                                             VĂN PHIN