Xuống giống 19.000ha lúa hè thu trà cuối

VĂN SỰ |

Sau khi hoàn thành việc sản xuất trà 2, sáng qua 1.6 nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuống giống trà cuối vụ lúa hè thu 2014. Theo ngành nông nghiệp, trà cuối này sạ từ ngày 1 đến 5.6 với diện tích 19.000ha, chủ yếu cơ cấu những loại giống lúa ngắn ngày như TH3-5, PC6, HT1, HT9, KD18, Xuyên hương 178, N04-05, QR2, Syn6, Tej vàng.

Đến nay, trên các chân ruộng gieo sạ trà 1 và đầu trà 2 cây mạ non đã lên xanh. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân cần tích cực thăm đồng để chủ động phòng trừ chuột, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ… gây hại.

VĂN SỰ