Công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định công nhận các xã Đại Lãnh (Đại Lộc), Tiên Thọ (Tiên Phước), Tam Mỹ Tây và Tam Quang (Núi Thành), Duy Vinh (Duy Xuyên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xã Đại Lãnh (Đại Lộc) về đích nông thôn mới năm 2019. Ảnh: M.L
Xã Đại Lãnh (Đại Lộc) về đích nông thôn mới năm 2019. Ảnh: M.L

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Đại Lộc, Tiên Phước, Núi Thành, Duy Xuyên và 5 xã trên có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn. Đồng thời đẩy mạnh triển khai xây dựng “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” cho các thôn còn lại trên địa bàn xã, phấn đấu xây dựng “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và “xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” theo các tiêu chí quy định.

TAGS