Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

NHÃ PHƯƠNG |

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các địa phương phải hoàn thành những mục tiêu của chương trình nông thôn mới (NTM) năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020 trước tháng 6.2020 để làm cơ sở đưa kết quả thực hiện vào nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuy nhiên, qua kiểm tra kết quả triển khai chương trình tại các địa phương cho thấy, nhiều nơi tiến độ thực hiện còn chậm.

Cụ thể, công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch xã NTM khá chậm. Hệ thống điện sau công tơ ở nhiều xã chưa bảo đảm an toàn theo quy định. Tại nhiều xã, các tiêu chí về hạ tầng còn dở dang hoặc chưa lập hồ sơ, thủ tục thi công. Nhiều huyện chậm phân bổ nguồn vốn kế hoạch năm 2020 cho cấp xã để thực hiện đạt chuẩn theo quy định hoặc tỷ lệ giải ngân rất thấp. Nợ đọng xây dựng cơ bản vẫn còn, chậm được xử lý…

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa có Công văn số 1563/UBND-KTN yêu cầu các sở ban ngành liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong xây dựng NTM năm 2020.

Theo đó, đối với 20 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 gồm Cẩm Kim (Hội An), Duy Thu, Duy Tân (Duy Xuyên), Đại Hưng (Đại Lộc), Tam Hải, Tam Anh Bắc (Núi Thành), Bình Đào, Bình Phục, Bình Hải (Thăng Bình), Quế Mỹ (Quế Sơn), Tiên Lộc, Tiên Mỹ, Tiên Hà, Tiên An, Tiên Hiệp (Tiên Phước), Sơn Viên (Nông Sơn), Trà Đông (Bắc Trà My), Trà Mai (Nam Trà My), A Tiêng (Tây Giang), Phước Xuân (Phước Sơn) cùng 2 địa phương phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM năm 2020 là Duy Xuyên và Phú Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị thủ trưởng các sở, ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương nội dung đánh giá, xác lập hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020.

Cụ thể, UBND cấp xã tự đánh giá, xác lập hồ sơ, thủ tục trình UBND cấp huyện thẩm tra trước ngày 15.6.2020 (thay cho mốc thời gian trước ngày 30.10.2020) và UBND cấp huyện thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước ngày 30.6.2020 (thay cho mốc thời gian trước ngày 20.11.2020). Đối với các tiêu chí “mềm” như thu nhập, hộ nghèo, giáo dục - đào tạo, văn hóa, hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh…, UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành cần hướng dẫn thống nhất mốc đánh giá, hồ sơ, thủ tục minh chứng cụ thể để các địa phương thực hiện phù hợp, làm cơ sở thẩm định sau này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phân bổ vốn kế hoạch năm 2020 cho các xã để tổ chức thực hiện chương trình (gồm vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp). Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với các sở ban ngành hỗ trợ, hướng dẫn các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 thực hiện theo thời gian đã đề ra.

Quan tâm chỉ đạo các xã cơ cấu nhân sự nữ trong đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 để dự nguồn bố trí ít nhất 1 nữ lãnh đạo chủ chốt ở xã sau đại hội (gồm các chức danh bí thư đảng ủy xã, phó bí thư đảng ủy xã, chủ tịch HĐND xã, phó chủ tịch HĐND xã, chủ tịch UBND xã, phó chủ tịch UBND xã) để bảo đảm đạt chuẩn nội dung bình đẳng giới trong chỉ tiêu 18.6 của bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, làm cơ sở để thẩm định, công nhận đạt chuẩn xã NTM.

Cạnh đó, bố trí nguồn lực hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 để xử lý nợ đọng, không trình công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM nếu còn nợ đọng trái quy định hoặc chưa có dự nguồn để trả nợ...