Đề nghị công nhận TP.Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

XUÂN HIỀN |

Chiều 31.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh nhằm xem xét, thống nhất để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Theo kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm định tỉnh, TP.Tam Kỳ có 4/4 xã đạt chuẩn NTM năm 2018. Liên quan đến việc xét công nhận Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân. Việc lấy ý kiến được thực hiện tại 85 khu dân cư với hơn 17 nghìn hộ gia đình tham gia, đạt tỷ lệ hơn 60%. Thông qua khảo sát cho thấy đa số người dân thống nhất cao đối với các tiêu chí NTM với số phiếu hài lòng đạt tỷ lệ hơn 93%. Tuy nhiên theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, TP.Tam Kỳ cần tiếp tục hoàn thiện một số tiêu chí về hệ thống điện nước, hệ thống thu gom, xử lý rác thải, tình hình an ninh trật tự để nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Cuộc họp đã thống nhất thông qua hồ sơ đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Thủ tướng công nhận Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018.

TAGS