Giải ngân nhanh vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới

VĂN SỰ - VINH ANH |

Chiều 22.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến hết quý III và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 104/200 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 52%). Bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh là 15,67 tiêu chí/xã (tăng 0,41 tiêu chí/xã so với năm 2019). Hiện nay, toàn tỉnh có 1 xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 118 thôn được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; có 106 sản phẩm được công nhận OCOP (gồm 18 sản phẩm 4 sao và 88 sản phẩm 3 sao)…

Trong 9 tháng đầu năm (tính đến ngày 30.9), UBND tỉnh đã phân bổ gần 956 tỷ đồng thực hiện chương trình NTM. Đến ngày 10.10, các địa phương đã thực hiện giải ngân hơn 453,5 tỷ đồng (đạt 47,4%). Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 116 xã (đạt tỷ lệ 58%); đạt bình quân 16 tiêu chí/xã; ít nhất 20 thôn đạt chuẩn thôn NTM; thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; ít nhất có 133 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu…; phấn đấu có thêm huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện NTM và TP.Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, khối lượng công việc đến cuối năm còn nhiều, đề nghị lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương chung tay thực hiện, nhất là khâu hoàn chỉnh hồ sơ; giải ngân vốn NTM. Đồng thời cho rằng, trong 5 năm đến, Quảng Nam cần xây dựng NTM bài bản, có sự chuyển biến rõ nét hơn. Vì thế, từ bây giờ phải nghiên cứu đưa ra kế hoạch sớm, không chỉ ở cấp tỉnh mà cả sở ban ngành, địa phương. Đặc biệt, trong bối cảnh nguồn lực khó khăn của trung ương, tỉnh thì phải tìm được giải pháp hiệu quả để phát huy nội lực người dân. Cần có những bài học kinh nghiệm ở các địa phương khác để học hỏi, nhân rộng.

TAGS