Huyện Núi Thành đạt 275 tiêu chí nông thôn mới

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối năm 2020.

Nông dân Núi Thành khơi thông kênh mương nội đồng, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VĂN PHIN
Nông dân Núi Thành khơi thông kênh mương nội đồng, xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VĂN PHIN

Tính đến ngày 30.6.2020, toàn huyện Núi Thành đạt 275/285 tiêu chí nông thôn mới, đạt 96,49%, tăng 4 tiêu chí so với năm 2019, bình quân đạt 18,33 tiêu chí/xã. Sáu tháng đầu năm 2020, có 2 xã là Tam Mỹ Tây và Tam Quang làm lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện đến nay lên 9/16 xã.

Có 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, đến nay mỗi xã đã đạt 19/19 tiêu chí đã được đoàn thẩm tra huyện đánh giá kết quả và đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ minh chứng. Toàn huyện hiện có 30/91 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Đến ngày 30.6.2020 đã có 8 thôn được UBND huyện công nhận đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.