Khảo sát sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 3.9, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với đề nghị công nhận TP.Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh in 18.400 phiếu lấy ý kiến nhân dân, tương ứng với 60,77% số hộ của 13 xã, phường trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp đối với 17.639 hộ gia đình (60% hộ dân). Theo yêu cầu, đại diện 17.639 hộ gia đình ở các xã, phường trên địa bàn TP.Tam Kỳ trả lời 11 câu hỏi - từ câu hỏi số 1 đến số 10 phải đạt trên 80% số hộ được lấy ý kiến hài lòng, tương ứng với 14.111 hộ; còn câu hỏi số 11: “Ông/bà có hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới của TP.Tam Kỳ?”, phải đạt 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng, tương ứng với 15.875 hộ. Đạt được kết quả lấy phiếu nêu trên, TP.Tam Kỳ đủ điều kiện để được đề nghị công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Việc tiến hành thực hiện lấy ý kiến nhân dân trong vòng 15 ngày (bắt đầu từ ngày 4.9.2019); niêm yết, công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại nhà văn hóa thôn/khối phố, trụ sở UBND xã, phường và trên các phương tiện phát thanh từ ngày 25.9 đến 5.10.2019. Trong thời gian niêm yết, các thành viên 4 tổ công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện quy trình lấy ý kiến nhân dân. Mỗi người sẽ chọn ngẫu nhiên từ 5 - 10 phiếu đã được lấy ý kiến, mang đến gặp trực tiếp người điền phiếu hoặc đại diện thành viên hộ gia đình để nắm lại các thông tin. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca yêu cầu đội ngũ cán bộ mặt trận thành phố và các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đảm bảo dân chủ, khách quan, thực chất, đúng quy trình; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

TAGS