Lùi thời gian tổ chức lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

V.P |

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất cho phép các địa phương lùi thời gian tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đối với những xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2019 cho đến khi có thông báo tình hình dịch bệnh ổn định.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới vào thời điểm thích hợp sau khi có văn bản thống nhất, hướng dẫn của Ban chỉ đạo các chương trình quốc gia tỉnh.

TAGS