Nhiều tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới chưa bền vững

VĂN SỰ - VINH ANH |

Chiều 30.10, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Thăng Bình về tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua.

Theo báo cáo, Thăng Bình có tổng cộng 21 xã tham gia xây dựng NTM. Dự kiến, cuối năm 2019 bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM của 1 xã trên địa bàn huyện là 16,5 tiêu chí, tăng gần 3,7 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015. Hiện nay, Thăng Bình có 12 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn gồm: Bình Tú, Bình Giang, Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Chánh, Bình An, Bình Định Nam, Bình Trị, Bình Trung, Bình Sa, Bình Phú, Bình Triều. 

Lãnh đạo huyện Thăng Bình cho rằng, mặc dù đạt được nhiều thành quả quan trọng nhưng thời gian qua việc xây dựng NTM ở địa phương còn gặp không ít khó khăn. Nguồn lực tài chính huy động đầu tư cho chương trình chủ yếu vẫn là nguồn đầu tư công và các nguồn ngân sách nhà nước khác; mức độ tham gia của doanh nghiệp và các tổ chức còn ít, nguồn đóng góp của người dân còn nhiều hạn chế. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh chưa đáp ứng được nhu cầu của các xã. Công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư chậm, dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản tại nhiều xã còn kéo dài. Việc liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị chưa được triển khai mạnh mẽ nên hiệu quả kinh tế mang lại cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân không cao. Đặc biệt, chất lượng của nhiều tiêu chí đạt chuẩn NTM chưa bền vững, nhất là các tiêu chí về thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng  an ninh...

TAGS