Nông Sơn đạt bình quân 13,71 tiêu chí nông thôn mới/xã

MINH THÔNG |

(QNO) - Sáng 18.10, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2010 - 2020.

 
 
 

Sau 10 năm, Nông Sơn đã huy động được hơn 916 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Vận động nhân dân hiến hơn 100.000m2 đất, tham gia hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp gần 22km đường giao thông nông thôn, 40km kênh mương nội đồng, 8 công trình thủy lợi hóa đất màu và 12 công trình thủy lợi nhỏ, 4 công trình nhà văn hóa xã, 22 nhà văn hóa thôn, 12 khu thể thao xã, thôn, 42 công trình trường học...

Huyện còn thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân thông qua các chương trình như: chương trình 135, chương trình khuyến nông - khuyến công... đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Đến nay, toàn huyện đạt được 96 tiêu chí NTM, bình quân 13,71 tiêu chí/xã, tăng 94 tiêu chí so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 25 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,13%, giảm 48,17% so với năm 2011; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; hơn 89,5% hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

Dịp này, UBND huyện Nông Sơn khen thưởng 5 tập thể, 8 cá nhân và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020; trao giấy chứng nhận OCOP sản phẩm bưởi trụ Đại Bình cho Hợp tác xã Nông nghiệp - du lịch - dịch vụ Đại Bình, đạt chuẩn 3 sao tại cuộc thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm năm 2018.

TAGS