Sức dân xây dựng nông thôn mới ở Thăng Bình

VIỆT NGUYỄN |

Từ những thành quả đạt được, huyện Thăng Bình đang tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2020 này.

Trồng rau VietGAP trong xây dựng nông thôn mới đem lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Trồng rau VietGAP trong xây dựng nông thôn mới đem lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Những thành quả

Năm 2019, Huyện ủy Thăng Bình đã ban hành chỉ thị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng NTM. UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2019 và tổng kết 10 năm xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2019, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM từ năm 2020 trở về sau.

Đến nay, toàn huyện có 12 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Xã Bình Nguyên đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để được tỉnh công nhận chuẩn NTM. Trên địa bàn huyện có 8 thôn của 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, mới nhất là thôn Liễu Thạnh (xã Bình Nguyên). Thành công ghi nhận là vai trò chủ thể của người dân đã phát huy hiệu quả xây dựng NTM. Từ nguồn lực xã hội hóa, đóng góp của những người con xa quê, đến nay 90% các đoạn đường thôn Liễu Thạnh được thắp sáng về đêm, 70% các đoạn đường được trồng hoa dọc hai bên đường.

Huyện Thăng Bình chọn xã NTM Bình Phú để làm xã điểm xây dựng thành xã NTM nâng cao, kiểu mẫu theo phương châm chương trình có khởi đầu chứ không có điểm dừng. Về phát triển kinh tế nông thôn, theo ông Lê Văn Thôi - Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú, cả hệ thống chính trị huy động các nguồn lực để triển khai nhiệm vụ quan trọng, gồm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển hợp tác xã (HTX), cơ giới hóa nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn... Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng sản xuất hàng hóa chủ lực là cây lúa gắn với các loại cây trồng cạn, cây tiêu. Địa phương chú trọng xây dựng HTX nông nghiệp hoạt động từ loại khá trở lên và có HTX phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Đến nay, Bình Phú đã đạt tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực là 91%, cao hơn so với yêu cầu của tiêu chí. Xã đang hỗ trợ người dân để xây dựng ít nhất 2 mô hình sản xuất kinh doanh nông nghiệp đạt doanh thu trên 500 triệu đồng/năm cũng như triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đồng loạt vào cuộc

Xây dựng NTM ở huyện Thăng Bình không chỉ ở huy động sức dân mà còn có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng. Như Hội Nông dân huyện Thăng Bình đã phối hợp chặt chẽ với các ngành tổ chức 116 lớp tập huấn, hướng dẫn ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản cho 4.625 hội viên nông dân trong năm qua.

Hội Nông dân huyện đã tập trung tuyên truyền về vai trò, vị trí và tác động của thành phần kinh tế tập thể đối với sự phát triển của kinh tế hộ, kinh tế trang trại dưới nhiều hình thức, đặc biệt là sân khấu hóa tại các hội thi như nhà nông đua tài đã tác động trực tiếp, thu hút sự hưởng ứng tham gia của hội viên và người dân. Đến nay, Hội Nông dân Thăng Bình đã xây dựng 22 mô hình liên kết nhóm hộ sản xuất cùng loại sản phẩm như nuôi bò nhốt chuồng, nuôi heo trên nền đệm lót sinh học, nuôi tôm trải bạt trên cát, trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP… giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Huyện Thăng Bình đã có kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2020 hoàn thành xây dựng NTM ở Bình Phục, Bình Đào, Bình Hải; hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao và kiểu mẫu ở xã Bình Phú. Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho biết, phương châm xây dựng NTM của huyện là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức, đoàn thể và chủ thể mỗi người dân. Xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

“Gắn liền với xây dựng NTM, huyện triển khai sâu rộng, thiết thực các phong trào thi đua dân vận khéo, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi... Mục đích quan trọng trong xây dựng NTM là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa. Có được tiền đề đó, huyện đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững” - ông Phan Công Vỹ nói.

TAGS