Thăng Bình đẩy nhanh tiến độ quyết toán đầu tư xây dựng nông thôn mới

MINH TÂN |

UBND huyện Thăng Bình vừa tổ chức cuộc họp triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác quyết toán công trình đầu tư tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019 - 2020 và các xã công nhận lại sau 5 năm đạt chuẩn.

Năm 2019, từ nguồn vốn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương và tỉnh phân bổ cho huyện Thăng Bình hơn 23,6 tỷ đồng, đến cuối tháng 1.2020 các địa phương đã giải ngân được gần 17 tỷ đồng, còn hơn 6,6 tỷ đồng chưa giải ngân được. Trong đó, nhiều nội dung được hỗ trợ có mức kinh phí còn lại chưa giải ngân cao như: hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề nông thôn, xây dựng và phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm còn hơn 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ thực hiện thôn nông thôn mới đối với các xã thuộc Đề án thôn khó khăn theo Quyết định số 1385 của Thủ tướng Chính phủ còn hơn 2,2 tỷ đồng…

Tại cuộc họp, các địa phương cho rằng việc giải ngân chậm là do phân bổ kinh phí từ cấp trên chậm, cạnh đó các đơn vị thi công nhận nhiều công trình ở các địa phương, dẫn đến chậm quyết toán. Lãnh đạo huyện Thăng Bình yêu cầu các phòng, ban ở huyện khẩn trương hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc cho các địa phương, đối với các địa phương phải nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ liên quan để đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình.