Núi Thành bê tông hóa 81,65km đường giao thông nông thôn

ÁI LY |

Sáng 13.5, huyện Núi Thành tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011 - 2014), triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Qua 4 năm triển khai, toàn huyện Núi Thành đã thực hiện bê tông hóa được 81,65km đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đạt chuẩn lên 73,4%. Đồng thời cứng hóa 36km đường trục chính nội đồng đạt chuẩn; kiên cố hóa 3,4km kênh mương và xây dựng 12km đường điện. Về kinh tế và tổ chức sản xuất, trong hơn 4 năm qua, huyện Núi Thành đã phê duyệt 36 mô hình phát triển kinh tế với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng; dồn điền đổi thửa được 636ha đất nông nghiệp ở 21 thôn của 4 xã điểm... Đến nay huyện Núi Thành đã có 5 xã đạt 10 - 15 tiêu chí; 10 xã đạt 5 - 9 tiêu chí.

ÁI LY