Thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Năm, 29/12/2016, 08:39 [GMT+7]

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế ở cơ sở và thẩm định hồ sơ liên quan, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh vừa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận thêm 8 xã đạt chuẩn vì đã thực hiện hoàn thành bộ 19 tiêu chí do Trung ương quy định.

Theo các quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ký ban hành, 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong đợt này gồm: Điện Minh, Điện Phương, Điện Tiến (Điện Bàn), Bình Định Nam (Thăng Bình), Tam Lãnh, Tam Lộc (Phú Ninh), Quế Long (Quế Sơn), Đại Hòa (Đại Lộc). Như vậy, tính đến cuối tháng 12.2016, trong tổng số 204 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh thì đã có 62 xã được công nhận đạt chuẩn.

NGUYỄN SỰ

;
.
.