Thưởng công trình phúc lợi cho 4 xã có thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 12/01/2017, 08:52 [GMT+7]

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 8 xã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2016, gồm: Điện Minh, Điện Phương, Điện Tiến (Điện Bàn), Bình Định Nam (Thăng Bình), Tam Lãnh, Tam Lộc (Phú Ninh), Quế Long (Quế Sơn), Đại Hòa (Đại Lộc).

Ngoài việc tặng Cờ thi đua, UBND tỉnh cũng quyết định thưởng 4 công trình phúc lợi cho 4 xã có thành tích nổi bật nhất. Cụ thể, xã Điện Tiến được thưởng một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng, xã Điện Phương được thưởng 400 triệu đồng, xã Đại Hòa và xã Tam Lãnh mỗi địa phương được thưởng 300 triệu đồng.

VĂN SỰ

;
.
.