Tiếp tục phân bổ 38,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ 38,8 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đợt 2 năm 2019.

Trong đó, phân bổ 20 tỷ đồng để hỗ trợ 40 thôn thuộc 8 xã thuộc đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 (bình quân 500 triệu đồng/thôn).

Đồng thời, phân bổ 3,8 tỷ đồng cho huyện Núi Thành để thực hiện mô hình cấp nước uống cho trường học và trạm y tế (xã Tam Hải) và mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới (liên xã Tam Quang và xã đảo Tam Hải); phân bổ 15 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ cho hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 và đề án phát triển 15 nghìn hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

TAGS