Tổ chức cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM) trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, vinh danh các thôn có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong thực hiện xây dựng KDCNTMKM. 

Cuộc thi dành cho tất cả thôn đang triển khai phương án xây dựng KDCNTMKM đã được UBND cấp huyện phê duyệt và các thôn ở các xã bãi ngang ven biển thuộc phạm vi đề án thôn khó khăn.

Theo đó, các xã chọn 1 - 2 thôn đăng ký với UBND cấp huyện để tham gia cuộc thi KDCNTMKM. Trên cơ sở này, huyện chọn tối đa 2 thôn tiêu biểu nhất để đăng ký dự thi cấp tỉnh. Riêng thị xã Điện Bàn, phong trào xây dựng KDCNTMKM đang được đẩy mạnh, được chọn tối đa 5 thôn để dự thi cấp tỉnh. Cuộc thi cấp tỉnh sẽ được tổ chức gồm các phần: kiểm tra hồ sơ, chấm điểm các tiêu chí KDCNTMKM theo thang điểm quy định; phóng sự video clip, hình ảnh về kết quả thực hiện của thôn; trong đó yêu cầu video clip cần thể hiện cho được cảnh quan môi trường, những nét nổi bật, sáng tạo trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của thôn; thuyết trình của thôn; kiểm tra thực tế (nếu cần). Trước ngày 30.6.2020, UBND cấp huyện đăng ký và nộp hồ sơ tham gia dự thi về UBND tỉnh (nộp qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh). Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức trong quý III năm 2020.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi cấp tỉnh gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thưởng phụ (thôn có đường giao thông, đường hoa đẹp nhất; thôn có nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ/vườn mẫu hiệu quả nhất; thôn có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp nhất; thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm nghèo nhanh nhất; thôn có mức độ tăng thu nhập cao nhất…

TAGS