Tổ dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

A.ĐÔNG – V.CÔNG |

Nhân dân tự bàn bạc, tự thực hiện, không sử dụng kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, Tổ dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu thôn Phú Vinh do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Hà (Tiên Phước) chủ trì thực hiện đã mang lại hiệu quả rõ rệt. 

Phát động xây dựng mô hình Tổ dân cư NTM kiểu mẫu thôn Phú Vinh (xã Tiên Hà). Ảnh: V.C
Phát động xây dựng mô hình Tổ dân cư NTM kiểu mẫu thôn Phú Vinh (xã Tiên Hà). Ảnh: V.C

Ra mắt từ đầu năm 2019 với 46 hộ tham gia, Mặt trận xã đã tiến hành hiệp thương với các tổ chức thành viên, sau đó tổ chức họp nhân dân lấy ý kiến, tổ chức khảo sát từng gia đình, đánh giá các tiêu chí để tổ chức thực hiện. Theo đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên đảm nhận từ 1 - 2 tiêu chí liên quan đến môi trường, sản xuất kinh doanh, văn hóa y tế giáo dục, vườn nhà ở, thu nhập… để vận động, kiểm tra và đôn đốc thực hiện.

Ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Hà cho biết, sau khi mô hình được triển khai, Mặt trận phối hợp với các đoàn thể cùng Ban chủ nhiệm mô hình vận động nhân dân hiến hơn 3.000m2 đất, cây cối để giải phóng mặt bằng đổ bê tông 1,5km đường; thành lập 3 tuyến đường tự quản, đóng góp làm cổng chào cụm dân cư; huy động nhân dân trồng 10 nghìn cây cau, 500m đường hoa...

Ngoài ra, qua công tác vận động, đến nay 100% hộ gia đình kéo điện thắp sáng trước ngõ. Các hộ dân trong thôn đều tự nguyện lắp đặt tủ thuốc y tế gia đình và cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh… Ban vận động đã lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ của huyện, xã để vận động các gia đình chỉnh trang vườn nhà.

Ông  Trương Văn Dũng cho biết thêm: “Qua một năm triển khai thực hiện mô hình đã vận động nhân dân đóng góp hơn 132 triệu đồng và hơn 150 ngày công góp phần cùng địa phương hoàn thành một số tiêu chí nông thôn mới. Tính đến nay, việc xây dựng Tổ dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Phú Vinh đạt 5/8 tiêu chí”.

Trong thời gian tới, Mặt trận xã Tiên Hà sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, lồng ghép nguồn lực đầu tư của các cấp để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế tăng thu nhập. Đồng thời giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2020. Bên cạnh đó, tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình ra các khu dân cư khác.

TAGS