Toàn tỉnh có 115 xã hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường

VĂN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 6.11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh cùng Đoàn giám sát của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Sở Tài nguyên - môi trường về tình hình thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và một số vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua.

Mô hình thu gom và xử lý rác thải được triển khai thực hiện giúp môi trường nông thôn ngày càng cải thiện. Ảnh: VĂN SỰ
Mô hình thu gom và xử lý rác thải được triển khai thực hiện giúp môi trường nông thôn ngày càng cải thiện. Ảnh: VĂN SỰ

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường cho biết, những năm qua công tác bảo vệ môi trường được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm. Theo đó, đã tập trung kiện toàn tổ chức và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, nhờ triển khai hiệu quả đề án quản lý chất thải rắn tại những vùng nông thôn nên nhiều địa phương có điều kiện thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của tiêu chí số 17 về môi trường.

Bên cạnh đó, nhờ chú trọng đầu tư xây dựng nên đến nay có 81,9% số xã trên địa bàn tỉnh có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên toàn tỉnh đạt 93,5%. Theo thống kê, trong tổng số 204 xã tham gia xây dựng mô hình NTM của Quảng Nam, tính đến thời điểm này đã có 115 xã thực hiện hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường, tăng 37 xã so với năm 2015...

Lãnh đạo Sở Tài nguyên - môi trường cho rằng, do nhận thức về bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường và nộp phí vệ sinh tại các địa phương trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong khi đó công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường chưa được mạnh mẽ, mới chỉ phát triển trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; mô hình tự quản về bảo vệ môi trường trong nhân dân chưa nhiều...

TAGS